Garantiefondsen

Garantiefondsen

ANVR

anvrReisbureau Maroc Travel B.V. (KvK 50938312) is aangesloten bij de ANVR. De ANVR hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en van informatie daarover.

Voor alle door Maroc Travel aangeboden reizen op deze website gelden de ANVR-Reizigersvoorwaarden, tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Je kunt deze voorwaarden nalezen op www.anvr.nl.

Op het boekingsformulier dient u aan te vinken dat u kennis hebt genomen van en akkoord gaat met de ANVR-Reizigersvoorwaarden.

Maroc Travel is geregistreerd onder lidnummer 05461

Stichting Garantiefonds Reisgelden

sgrReisbureau Maroc Travel B.V. (KvK 50938312) is aangesloten bij de SGR. U kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling (www.sgr.nl/garantieregeling) vallen de op deze website gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat het vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Maroc Travel is geregistreerd onder lidnummer 3496

Calamiteitenfonds

calamiteitenfondsOok is Reisbureau Maroc Travel B.V. (KvK 50938312) aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze website gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:

  • (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
  • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis. Als er voor uw bestemming een calamiteit is vastgesteld door de SGR kunt u vinden op calamiteitenfonds.nl/calamiteiten

Reisbureau Maroc Travel B.V. is als lid van de SGR ook aangesloten.

Met Maroc Travel gaat u vertrouwd op reis!

Kijk bijvoorbeeld bij Marokko individueel (privé) op reis